+62 21 809-4741
utsmanipusat@gmail.com

Blog

Tata Cara Zakat Perniagaan Emas

Pertanyaan:

Kerjaan saya jual beli emas, yang saya mau tanyakan modal awal atau modal sekarang yang wajib dizakati?

Jawaban:

Alhamdulillah anda termasuk beruntung mendapat amanat harta dari Allah SWT, semoga harta yang dimiliki berkah dan dapat memberikan manfaat yang banyak.

Untuk pembayaran zakat dari usaha jual beli emas harus memenuhi dua syarat. Yaitu telah sampai nisab senilai dengan 85 gram emas, dan syarat kedua usahanya telah berjalan selama satu tahun (mencapai haul).

Khusus untuk zakat perniagaan atau zakat dari usaha, yang dimasukkan ke dalam perhitungan zakat tidak hanya modalnya saja, tetapi ada 5 unsur yang masuk di dalamnya yaitu

  1. Modal akhir yang dimiliki.
  2. Keuntungan yang didapatkan
  3. Piutang
  4. Hutang
  5. Kerugian

Dengan rumus perhitungan zakat sebagai berikut

Zakat perniagaan = [(modal + keuntungan + piutang) – (Hutang +kerugian)] x 2,5%

Jika hasil akhir dari perhitungan nilainya sama atau lebih besar dari 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Berbeda ketika hasilnya dibawah nilai 85 gram emas, maka hasil usaha tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sesuai pertanyaan diatas, modal yang dimasukkan dalam perhitungan adalah modal akhir yang dimiliki saat perhitungan zakat dilakukan.

Wallahu’alam

Post a comment